Vevkollegiet ARAKNE
  

NYHETSARKIV
   NYHETSARKIV      
 


 


 AKTUELT FRA ARAKNE
   med jevne mellomrom legges det ut saker fra og om ARAKNE

 


Publisert februar 2013
ARTIKKEL OM ARAKNE I MAGASINET NORSK HUSFLID

I februar i år kom journalist Sissel Beate Skar til Trondheim og gjorde et intervju med oss til bladet Norsk Husflid.

Artikkelen har fått navnet LANGSOM SPONTAN og er publisert i nummer 2 - 2013.
Hele denne utgaven er viet temaet VEV og har mange spennende artikler om hele vevspekteret.

foto: Sissel Beate Skar

Les artikkelen

 

 

 

Tilbake

       

ARAKNE ON FACEBOOK. ADDRESSE: SAXENBORG ALLÉ 2. 7045 TRONDHEIM. NORWAY. EMAIL: Se Om ARAKNE - kontakt og tjenester. MOBILE: (+47) 995 80 417